085 - 201 90 75 

 info@denkwijzer-toekomst.nu

Integraal projectmanagement

De belangen van verschillende stakeholders worden steeds belangrijker in projecten. De techniek staat niet meer centraal, maar de beleving. Hiervoor worden de geïntegreerde integrale contracten toegepast. Echter om het project te realiseren is uiteindelijk de techniek essentieel. Rijkswaterstaat heeft het integraal projectmanagement model (IPM-model) ontwikkelt om dit toe te passen in de projecten. De kracht van het IPM-model is dat er vijf processen worden beheerst vanuit vijf rollen. Steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers zien die kracht hiervan en gaan werken volgens het IPM-model.

Integraal projectmanagement door Denkwijze(R)
Projecten hebben een begin en een eind. Om projecten te realiseren kan er voor de organisatie een tekort aan capaciteit, kennis en/of ervaring zijn. Daarnaast is het van belang dat de organisatie zich blijft focussen op zijn kerntaak namelijk de technische realisatie en de daarbij horende kosten. Denkwijze(R) levert voor het integraal projectmanagement de volgende diensten:

  • Inrichting en invulling van één of meerdere processen bestaande uit: projectmanagement, contractmanagement en omgevingsmanagement met de daarbij horende rollen projectmanager, contractmanager en omgevingsmanager voor de gehele of gedeeltelijke projectperiode.
  • Inrichting en implementatie van het IPM-model in de projectorganisatie.
  • Het coachen van de projectteams van de opdrachtgever en opdrachtnemer om de rollen fijn te slijpen.
  • Het leiden van de risicosessies en het bewaken en updaten van het risicodossier.
  • Het uitvoeren van toetsen om de werking van het projectmanagementplan in de praktijk te verifiëren en valideren.
  • Het opstellen van het projectmanagementplan.
  • Het inrichten en implementeren van de informatievoorziening voor het project in relatie tot de digitalisering van de werkprocessen.

Hoe zit het nu met onze bestaande projectorganisatie?
Het IPM-model is een richtinggevend model. In de bestaande projectorganisatie kunnen ook IPM-rollen worden geïmplementeerd of juiste bestaande functies en/of rollen worden aangepast om zo de kracht van integraal projectmanagement in de bestaande organisatiestructuur te gaan borgen. Denkwijze(R) analyseert de mogelijkheden en geeft advies op welke wijze dit mogelijk is.