085 - 201 90 75 

 info@denkwijzer-toekomst.nu

Organisatieverbetering en coaching

De organisatie moet nu en in de toekomst in beweging blijven om zo te anticiperen op de veranderende samenwerkingsvormen tussen opdrachtgever en opdrachtnemers. Daarnaast is de aanwezige capaciteit, kennis en ervaring van belang om hieraan invulling te geven. Kortom de organisatie moet zich continue blijven verbeteren. Om uw organisatie in dit proces richting en begeleiding te geven biedt Denkwijze(R) de volgende diensten:

  • Analyse van de (project)organisatie met hierbij rapportage en aanbevelingen ter verbetering
  • Het implementeren van de aanbevelingen in de organisatie
  • Het analyseren en (her)inrichten van (digitale) werkprocessen op basis van effectiviteit en efficiëntie (menselijke energie en kosten)
  • Het verzorgen van organisatietrainingen in relatie tot de veranderende contract- en samenwerkingsvormen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers
  • Het coachen van medewerkers in persoonlijke groei en leiderschap
  • Het coachen van teams in onderlinge samenwerkingsvormen en leiderschap
  • Het opvangen van (tijdelijk) tekort aan leiding of het doorvoeren van veranderingen op basis van interim management