085 - 201 90 75 

 info@denkwijzer-toekomst.nu

Participatie in de openbare ruimte

Is participatie in de openbare ruimte niet gewoon omgevingsmanagement? Denkwijze(R) vindt participatie wat anders als ‘gewoon’ omgevingsmanagement. In de troonrede van 2013 is er door de koning het volgende uitgesproken: 'Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.'

Inmiddels zijn de ontwikkelingen doorgegaan en heeft de participatiesamenleving zijn beslag gekregen, hetzij bewust en/of onbewust, in de dagelijkse praktijk. De mondigheid en zelfstandigheid van burgers is toegenomen. Burgers willen niet meer alleen geïnformeerd en geraadpleegd worden. De burger is klaar voor de stap(pen) van het adviseren, het co-creëren en het (mee)beslissen. Kortom alle facetten van de participatieladder van Arnstein. In het beheer en de inrichting van de openbare ruimte staat hiermee de functionaliteit niet meer centraal, maar de verwachting en beleving van de belastingbetalende burger! Denkwijze(R) ziet deze ontwikkeling als uitdaging en een grote kans en biedt hiervoor de volgende ondersteuning voor uw organisatie:

  • Het inrichten en invullen van omgevingsmanagement op basis van burgerparticipatie in relatie tot de tevredenheid, verwachtingen en beleving.
  • Het trainen en begeleiden van de uitvoerende medewerkers om op een goede manier de burger te woord te staan en de essentie van participatie in te zien.
  • Het inzetten van slimme technologie om platforms te creëren ten behoeve van de stimulatie van de burgerparticipatie.
  • Het uitvoeren van stakeholderanalyse vanaf landelijk niveau t/m individueel niveau.