085 - 201 90 75 

 info@denkwijzer-toekomst.nu

Tendermanagement

In de tenderfase is steeds meer aandacht voor een goede prijs- en kwaliteitverhouding. Om de markt zijn werk te laten doen is het van belang om een goede balans te vinden tussen prijs en kwaliteit. De visie van Denkwijze(R) is dat bij zo'n balans dit een win-win situatie is voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers. De contractvorm (RAW, Hybride, UAV-GC, BVP) is hierbij niet leidend. Denkwijze(R) geeft richting aan dit proces en ondersteund uw organisatie in de juiste visie en aanpak hiervoor.

Opdrachtgevers
Voor opdrachtgevers is het van belang dat er een uitvraag in de markt komt die past bij de wensen en eisen van de organisatie. De uitvraag moet daarnaast dusdanig in elkaar zitten dat het voor (MKB) bedrijven interessant en mogelijk is om een aanbieding te maken. Denkwijze(R) kan op de volgende elementen zijn bijdrage leveren:

· Opstellen programma van wensen en eisen
· Bepalen selectiecriteria/inschrijvingscriteria
· Het leiden van de pre contractuele risicosessies en het vastleggen in het concept risicodossier
· Keuze contractvorm (RAW, Hybride, UAV-GC, BVP, etc.)
· Bepalen van de regierol
· Formuleren en opstellen gunningscriteria
· Beoordelen EMVI-plannen, interviews en presentaties

Opdrachtnemers/Aannemers
Wanneer de opdrachtgever zijn potentiele opdracht in de markt plaatst zijn de opdrachtnemers aan zet. De integraliteit van de contracten neemt toe. De eisen voor inschrijvingen zijn hiermee aan verandering onderhevig. Kortom in de inschrijffase is samenwerking van belang om verder te komen. Om ervoor te zorgen dat het bedrijf zich op zijn kerntaken kan blijven richten, is Denkwijze(R) de partij die in het tenderproces ontzorgt. Dit kan op de volgende onderdelen:

· Inrichten portfolio voor referenties en selectiecriteria
· Bepalen wel of niet inschrijven en de kans van slagen
· Verzorgen voorselectie
· Het formuleren en opstellen van de strategie om de tender te winnen
· Input verzamelen en opstellen EMVI-plan
· Input geven voor het EMVI-plan
· Het leiden van de pre contractuele risicosessies en het vastleggen in het concept risicodossier
· Bepalen van EMVI-maatregel(en) in relatie tot de prijs/kwaliteit verhouding
· Verzorgen en borging planning en documentatie van de tender
· Reviewen EMVI-plannen
· Opmaken EMVI-plannen
· Interview en/of presentatie training
· Deelname als sleutelfiguur aan interview/presentatie in relatie tot ons projectmanagement