085 - 201 90 75 

 info@denkwijzer-toekomst.nu

Missie

De wereld veranderd in een snel tempo. We hebben het industriële tijdperk achter ons gelaten en zijn het netwerk- en informatietijdperk ingestapt. In deze veranderde samenleving zijn de samenwerkings- en contractvormen in de bouw-, infra- en groensector tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers sterk in ontwikkeling. Geïntegreerde en integrale contracten zijn de regel in plaats van de uitzondering. Bij deze contracten is andere attitude en houding essentieel voor zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers. Denkwijze(R) levert een actieve bijdrage in dit proces door zijn kennis en ervaring op het gebied van integraal projectmanagement (IPM), tendermanagement, organisatieverbetering en burgerparticipatie in te zetten voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Wij zijn er van overtuigt dat een open en eerlijke samenwerking essentieel is. Hierin moet aandacht zijn voor elkaars belangen om zo concrete stappen te zetten in dit continue proces.

Visie

Het motto van Denkwijze(R) is: ‘Wat was is er niet meer. Wat er is, is er nog niet!’ Om te gaan ontdekken waar we heen gaan is onze denkwijze essentieel, zowel nu als in de toekomst. Denkwijze(R) wil bereiken dat de denkwijze in de keten van opdrachtgevers en opdrachtnemers wordt aangepast. Deze vernieuwde denkwijze moet gericht zijn op samenwerking met hierbij vertrouwen en kwaliteit als fundering.