085 - 201 90 75 

 info@denkwijzer-toekomst.nu

Werkwijze(R)
Voor uitgebreide informatie zie: werkwijzer-kaart.nl/

Werkwijze(R) het ideale online kaartplatform voor:
• coördinatie van werkzaam heden in de buitenruimte
• optimalisatie van communicatie bij de uitvoering
• informatie- en inzichtverstrekking aan de opdrachtgever.

We leven in een informatiesamenleving. Iedereen verwacht dat waar dan ook informatie beschikbaar is. Tijdens de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is hierdoor het vastleggen van informatie essentieel geworden. De projectleider heeft informatie nodig om de medewerkers aan te sturen. Daarnaast willen de overheden een regie rol gaan vervullen, hierdoor is minder capaciteit om buiten te komen. De informatie die dan aangeleverd wordt is essentieel.
Denkwijze(R) heeft voor de informatie en werkprocessen die aan een geografisch locatie te koppelen zijn de applicatie WerkWijze(R) ontwikkeld. Met WerkWijze(R) zijn alle werkprocessen en informatie voor uitvoerende medewerkers, projectleider, opdrachtgever 24-7 online inzichtelijk en beschikbaar. WerkWijze(R) is een modulaire applicatie die opgebouwd is met meerdere functionaliteiten.
De basis van WerkWijze(R) is de organisatie (project of bedrijf) breed toepasbaar maken van digitale werkprocessen gekoppeld aan een geografische locatie.

Inlezen tekeningen
Het meenemen van uitgeprinte tekeningen en/of pdf tekeningen op een tablet zorgt vaak voor onoverzichtelijke situaties. WerkWijze(R) biedt uitkomst! Als de opdrachtgever GDB en/of Shapefiles aanlevert kunnen de tekeningen worden ingelezen en zo worden ingesteld dat voor iedereen in de uitvoering inzichtelijk is wat er moet gebeuren en waar het is.

Inzicht met Dashboard

Wanneer alle informatie op kaart inzichtelijk is, is een samenvatting in een dashboard van grote waarde. Binnen WerkWijze(R) wordt, naar uw wensen, een dashboard ingericht. Op het dashboard wordt de informatie en de processen bewaakt die u wenst.